Thuốc Nhuộm Tóc Nâu Vàng Tự Nhiên ( 2N )

DeBess Professional Hair Color Cream ( 2N)