Thuốc Nhuộm Tóc Nâu Đen Tự Nhiên (3N)

DeBess Professional Hair Color Cream ( 3N)