Thuốc Nhuộm Tóc Đồng Ánh Vàng (70Y)

DeBess Professional Hair Color Cream ( 70Y )