Thuốc Nhuộm Tóc Nâu Đỏ Tím (6RV)

DeBess Professional Hair Color Cream ( 6RV )