Thuốc Nhuộm Tóc Đồng Ánh Vàng Sáng (80Y)

DeBess Professional Hair Color Cream ( 80Y)