Thuốc Nhuộm Tóc Nâu Ánh Vàng Sáng (8Y)

DeBess Professional Hair Color Cream ( 8Y )