Dầu gội khóa màu 4.200ml

]Magicsil Color Shine shampoo (4.200 ml)