Thuốc Nhuộm Frenia F3 Nâu Hạt Dẻ Đậm

Thuốc Nhuộm Frenia F3 Dark Chestnut Brown