Dầu gội khóa màu 300ml

Magicsil Color Shine shampoo (300 ml)